Kat B - KIA RIO

  • Kurs dla osób od 18 roku życia- kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku
  • Przed rozpoczęciem kursu wymagane jest odbycie badania lekarskiego ( w cenie kursu w naszym ośrodku ) oraz wyrobienie nr PKK w Wydziale Komunikacji w miejscu swojego zameldowania
  • Kurs składa się z części teoretycznej (30 h) i części praktycznej (30 h)

50zł rabatu dla uczniów i studentów,
100zł rabatu dla uczniów i absolwentów VIIILO, III LO