Kat AM- skuter ROMET eco 727

  • Kurs dla osób od 14 roku życia,-kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku
  • Prawo jazdy jest wymagane po zlikwidowaniu karty motorowerowej
  • Przed rozpoczęciem kursu wymagane jest odbycie badania lekarskiego ( w cenie kursu w naszym ośrodku) oraz wyrobienie nr PKK w Wydziale Komunikacji w miejscu swojego zameldowania
  • Kurs składa się z części teoretycznej (30 h) i części praktycznej (10 h)