Kat A2- HONDA CBF 500

  • Kurs dla osób od 18 roku życia -kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku
  • Przed rozpoczęciem kursu wymagane jest odbycie badania lekarskiego (w cenie kursu w naszym ośrodku ) oraz wyrobienie nr PKK w Wydziale Komunikacji w miejscu swojego zameldowania\
  • Kurs składa się z części teoretycznej (30 h ) i części praktycznej (20h)