Kat A1- KEEWAY SPEED125

  • Kurs dla osób od 16 roku, -kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku
  • Przed rozpoczęciem kursu wymagane jest odbycie badania lekarskiego ( w cenie kursu w naszym ośrodku ) oraz wyrobienie nr PKK w Wydziale Komunikacji w miejscu swojego zameldowania
  • Kurs składa się z części teoretycznej (30 h) i części praktycznej (20 h)