Kat A - SUZUKI GLADIUS 650

  • Kurs dla osób od 24 roku życia lub po dwóch latach posiadania kat A2 (czyli od 20 roku życia) - kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku
  • Przed rozpoczęciem kursu wymagane jest odbycie badania lekarskiego -w cenie kursu w naszym ośrodku oraz wyrobienie nr PKK w Wydziale Komunikacji w miejscu swojego zameldowania
  • Kurs składa się z części teoretycznej (30 h ) i części praktycznej (20h)
  • Kursant może zrezygnować z części teoretycznej szkolenia i odbyć takie szkolenie we własnym zakresie ( np. z materiałów dydaktycznych uzyskiwanych z naszego ośrodka) , pod warunkiem, że po nauce zda egzamin teoretyczny państwowy w PORD
  • Po zdanym egzaminie państwowym teoretycznym kursant rozpoczyna szkolenie praktyczne i odbywa wymagane szkolenie teoretyczne z pierwszej pomocy przedmedycznej (4h)